Paikkatietovisio 2016

Karttakeskuksen Paikkatietovisio

Karttakeskuksen paikkatietovisio käsittelee tulevaisuuden trendejä kolmesta näkökulmasta. Se käy läpi, mihin suuntaan maantieteelliseen sijaintiin perustuva tieto kehittyy datan, teknologioiden ja liiketoimintamallien näkökulmasta. Lataa koko teksti tästä!

01
Data

Data on uusi öljy

Datan käyttömahdollisuuksia laajentaa tällä hetkellä ainakin kaksi merkittävää trendiä: lisää data-aineistoja aukeaa ja datan tuottaminen kiihtyy entisestään.

Lue lisää...

02
Tekno­logia

Uusia mahdollisuuksia

Teknologisesta näkökulmasta paikkatietomaailmaa muuttaa etenkin kaksi isoa trendiä. Raskaan datan analysointi siirtyy pilveen, mutta toisaalta tietoa ruvetaan käsittelemään yhä enemmän myös käyttöliittymäpäässä.

Lue lisää...

03
Liike-
toiminta

Uudenlaiset palvelut

Datan halpeneminen, tiedon reaaliaikaistuminen sekä avautuvat tietoaineistot luovat yhä enemmän edellytyksiä uudenlaisten palvelujen rakentamiseen lähivuosina.

Lue lisää...

Paikkatietovisio 2016

Teknologioiden nopea kehitys ja hintojen lasku tekee mahdolliseksi asioita, joiden toteuttaminen on aikaisemmin ollut useimmille organisaatioille liian kallista. Paikkatiedon hyödyntäminen on malliesimerkki tällaisesta kehityksestä. Yhä useammat yritykset ovat viime vuosina alkaneet hyödyntää sijaintiin pohjautuvaa liiketoiminta-analytiikkaa. Kun samaan aikaan myös datan hinnat laskevat, paikkatiedon ympärille muodostuu jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Karttakeskuksen paikkatietovisio käsittelee tulevaisuuden trendejä kolmesta näkökulmasta. Se käy läpi, mihin suuntaan maantieteelliseen sijaintiin perustuva tieto kehittyy datan, teknologioiden ja liiketoimintamallien näkökulmasta. Visio on syntynyt Karttakeskuksen tulevaisuustyöpajojen perusteella. Sisältöön ovat antaneet merkittävän panoksen myös Karttakeskuksen kumppanit ja asiakkaat. Siitä kuuluu heille suuri kiitos.

TUTUSTU PAIKKATIETOVISIOON TARKEMMIN LATAAMALLA PAIKKATIETOVISIO 2016 -ESITE

LATAA MAKSUTON ESITE >

01 Data


01.1

Aineistot aukeavat edelleen

Paikkatietosidonnaiset avoimet aineistot ovat jo perusdataa monille uudenlaisille sovelluksille ja palveluille. Avoimet aineistot eivät ole kotoisin pelkästään julkisilta toimijoilta – myös monet yksityiset tahot ovat avanneet aineistojaan, jos tietojen jakaminen ei ole oman liiketoiminnan kannalta kriittistä.

Lue lisää...

01.2

Datan tuotanto kiihtyy ja reaaliaikaistuu. Data halpenee.

Datan tuottamisen vauhti on kiihtynyt jo vuosia räjähdysmäisesti. Sitä kerätään entistä enemmän niin aktiivisesti kuin passiivisestikin. Kun datamäärät kasvavat, raakadatan hinta halpenee. Sen myynti ei ole enää kannattavaa, vaan uudet liiketoimintamallit tulevat rakentumaan lisäarvopalveluista.

Lue lisää...

Planet Labsin nanosatelliittien parvi kuvaa vuoden 2016 aikana 99% maapallosta joka päivä.

02 Tekniikka


02.1

Raskas analytiikka siirtyy pilveen

Kun datan määrä on lisääntynyt ja hinta laskenut, myös laskentakapasiteettiä on nykyisin saatavilla aikaisempaa edullisempaan hintaan. Pilvipalveluiden avulla ison tiedonkäsittelykapasiteetin voi valjastaa hetkellisesti omaan käyttöönsä joko yksittäisen tehokkaan virtuaalikoneen kautta tai hajauttamalla laskentaa usealla virtuaalikoneelle. Laskentatyön hajauttaminen pilvipalveluihin on huomattavasti helpompi ja edullisempi toteuttaa kuin oman vastaavan ympäristön pysyttäminen.

Lue lisää...

02.2

Käyttökokemus jalostuu sujuvammaksi

Samalla, kun analytiikka ja raskas laskenta siirtyvät pilveen, tiedon käsittelyä siirretään myös käyttöliittymäpäähän. Perinteisesti esimerkiksi web-karttasovellukset ovat toimineet mallilla, jossa palvelimelta pyydetään tietoja käyttäjän valintojen mukaan. Tulevaisuudessa paikkatietoa kuitenkin käsitellään yhä yleisemmin tekniikoilla, joissa tietoa tuodaan valmiiksi käyttöliittymään ja käyttöliittymä reagoi välittömästi käyttäjän pyyntöihin.

Lue lisää...

Tulevaisuudessa paikkatietoa kuitenkin käsitellään yhä yleisemmin tekniikoilla, joissa tietoa tuodaan valmiiksi käyttöliittymään.

03 Liiketoiminta


03.1

Uudet laitteet ja palvelut mullistavat myös paikkatietoalaa

Paikkatiedon käyttämiestä on tullut osa ihmisten arkea. Puhelimien avulla navigoidaan, ja Google Now:n kaltaiset palvelut antavat niiden käyttäjille laitteen sijaintiin perustuvia ehdotuksia. Myös esimerkiksi urheilukellot ja hyvinvointirannekkeet tuottavat sijaintidataa, jota käyttäjät ovat oppineet hyödyntämään.

Lue lisää...

03.2

Perinteiset paikkatieto­valmistajat etsivät paikkaansa

Paikkatiedon hyödyntäminen oli pitkään paikkatieto-ohjelmistojen varassa, ja niiden toimittajat ovat kamppailleet markkinajohtajuudesta. Viime vuosina kiinnostus paikkatiedon käyttämiseen esimerkiksi analytiikassa on kuitenkin kasvanut merkittävästi. Perinteiset paikkatieto-ohjelmistojen valmistajat eivät ole pystyneet täysin vastaamaan tähän huutoon.

Lue lisää...

Viime vuosina kiinnostus paikkatiedon hyödyntämiseen esimerkiksi analytiikassa on kasvanut merkittävästi.

Lataa Paikkatietovisio 2016

Täytä alla oleva lomake ja saat latauslinkin sähköpostiisi välittömästi.