Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Karttakeskus Oy
Keilaranta 17
02150 Espoo

Yhteyshenkilö

Jarmo Tuutti
puh. 0205 777 778
jarmo.tuutti@karttakeskus.fi

Rekisterin nimi

Karttakeskus Oy:n karttakeskus.fi-verkkosivuston asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Karttakeskus Oy kerää asiakkaan verkkosivustolla antamia henkilötietoja ja verkkosivuston käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä asiakkaan ja Karttakeskus Oy:n väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Karttakeskus Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tiedot verkkosivuston käytöstä

Tietojärjestelmiin tallentuu tunnistetietoja asiakkaan käyttäessä karttakeskus.fi-verkkosivustoa. Tunnistetietoihin sovelletaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Asiakkaalla ei ole henkilötietolain mukaan tarkistusoikeutta tunnistetietojen osalta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen käyttäessään verkkosivustoa tai ilmoittautuessaan tapahtumaan. Asiakkaan henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Karttakeskus Oy:n henkilörekistereistä.

Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa. Sähköinen rekisteri sijaitsee Karttakeskus Oy:n verkkopalvelimella palomuurin takana. Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.

Send this to friend