Water Hackathon

Aalto Yliopiston -projektikurssi
19.1.-2.2.2018

Aalto-yliopisto järjestää yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, CGI:n ja Karttakeskuksen kanssa ainutlaatuisen Hackathon-kurssin, jossa opiskelijat tulevat kehittämään poikkitieteellisissä tiimeissä Suomen vesivarantoihin liittyviä ratkaisuita.

Luvassa on mahtava viikonloppu, jonka aikana pääset ratkaisemaan mielenkiintoisia haasteita ja kerryttämään merkintöjä CV:hesi ja opintorekisteriotteeseesi (3 op). Ilmoittaudu kurssille 8.1.2018 mennessä.

Summary in English

Hackathon-tiimien tuotokset

Hackathon-viikonloppuna saimme aikaan paljon upeita tuotoksia.
Alta löydät tiimiemme sovellukset ja esittelyn.

Haasteemme opiskelijoille

Tule ratkaisemaan tosielämän ongelmia, jotka liittyvät niin sisävesiin, pohjavesiin kuin merialueeseen sisältäen niiden tilan, seurannan, suojelun sekä vesien kestävän käytön. 

Ohessa on esimerkkejä muutamista Suomen Ympäristökeskuksen tunnistamista vesialaan liittyvistä tieto- ja sovellustarpeista. Nämä on määritelty suuntaa-antavasti, ja opiskelijatiimeillä on mahdollisuus keksiä myös itse hackathonissa työstettävä idea vesialan kentästä.

Tapahtumassa kehitettävät sovellukset ovat lähtökohtaisesti avointa lähdekoodia.

Lue lisää

Potentiaalisia case-aiheita

Vesitilanne
”Toimittajat kyselevät SYKEstä niin valtakunnallisesta vesitilanteesta kuin tietyn järven minimeitä, maksimeita, keskiarvoja ja milloin nämä olivat, ja entä milloin vesi oli yhtä alhaalla tai korkealla kuin tänään… Tietojen kaivaminen voi olla varsin työlästä nykyisillä käyttöliittymillä. Entä jos toimittajat tai yksittäiset kansalaiset ja toiminnanharjoittajat pystyisivät itse hakemaan tarvitsemansa tiedon?: auttaisiko ratkaisu esimerkiksi laiturin ihanteellista korkeutta pohtivaa henkilöä tai koskimelojaa, maanviljelijää tai matkailuyrittäjää tulevan kesän suunnitelmissa?”
Tulvat
”Tulvakeskuksen tulvapäivystäjän käytettävissä tulisi olla mahdollisimman kattava tietopohja tulvatilanteesta ja sen vaikutuksista valtakunnallisen tulvatilannekuvan muodostamiseksi. Tulvaennusteet ja tulvakartat ovat jo saatavilla karttapohjaisesti. Niitä voitaisiin kuitenkin täydentää erilaisella paikkatiedolla, esimerkkeinä mainittakoon liikennehäiriöt, webkamerat, pelastustehtävät, verkkomedia, kansalaishavainnot ja sosiaalinen media.”
Veden laatu
”Mikä on mökkijärvesi veden laatu? Onko järvessä esiintynyt sinileväkukintoja? Entä mikä on veden lämpötila? Uskaltaisiko sitä pulahtaa uimaan? Esimerkiksi näihin kysymyksiin hakevat ihmiset vastauksia Suomen suvesta nauttiessaan. Entä mitä sinä haluaisit tietää ympäristöstä, kun harkitset kotisi tai vapaa-asuntosi osatmista? Mikä olisi ketterin tapa tarjota tieto? Voitaisiinko joukkoistamalla täydentää ns. virallista tietoa?”
Valuma-alueet
”Jos lähetän tästä pullopostia, missä asti viestini saatetaan lukea? Toisaalta miten laajalle alueelle jätevedenpuhdistamon ylivuodon vaikutukset saattavat ulottua? Valuma-alueita järvineen, uomaverkostoineen ja maankäyttötietoineen tarvitaan kaikenlaisissa vesistösuunnittelutehtävissä. Paikkatiedot on saatavilla avoimesti erilaisten palveluiden pohjaksi…”
Palaute vesistöjen käyttäjiltä
”Kyselytutkimuksilla saadaan kerättyä kattavasti tietoa viime aikaisesta tyytyväisyydestä vedenkorkeuteen tai –laatuun liittyen, mutta saataisiinko tämän hetken näkemyksiä vielä paremmin selville, jos tarjottaisiin välitön ”peukutus”-mahdollisuus palautteen antamiseen. Esimerkiksi rannan asukkailta voitaisiin kysyä jatkuvasti mielipidettä säännösteltyjen järvien vedenkorkeudesta tai vesistönsä vedenlaadusta. Erityisesti epätyypillisissä tilanteissa voitaisiin muistutellakin vastaamisesta.”

Potentiaalisia case-aiheita

Vesitilanne
”Toimittajat kyselevät SYKEstä niin valtakunnallisesta vesitilanteesta kuin tietyn järven minimeitä, maksimeita, keskiarvoja ja milloin nämä olivat, ja entä milloin vesi oli yhtä alhaalla tai korkealla kuin tänään… Tietojen kaivaminen voi olla varsin työlästä nykyisillä käyttöliittymillä. Entä jos toimittajat tai yksittäiset kansalaiset ja toiminnanharjoittajat pystyisivät itse hakemaan tarvitsemansa tiedon?: auttaisiko ratkaisu esimerkiksi laiturin ihanteellista korkeutta pohtivaa henkilöä tai koskimelojaa, maanviljelijää tai matkailuyrittäjää tulevan kesän suunnitelmissa?”
Tulvat
”Tulvakeskuksen tulvapäivystäjän käytettävissä tulisi olla mahdollisimman kattava tietopohja tulvatilanteesta ja sen vaikutuksista valtakunnallisen tulvatilannekuvan muodostamiseksi. Tulvaennusteet ja tulvakartat ovat jo saatavilla karttapohjaisesti. Niitä voitaisiin kuitenkin täydentää erilaisella paikkatiedolla, esimerkkeinä mainittakoon liikennehäiriöt, webkamerat, pelastustehtävät, verkkomedia, kansalaishavainnot ja sosiaalinen media.”
Veden laatu
”Mikä on mökkijärvesi veden laatu? Onko järvessä esiintynyt sinileväkukintoja? Entä mikä on veden lämpötila? Uskaltaisiko sitä pulahtaa uimaan? Esimerkiksi näihin kysymyksiin hakevat ihmiset vastauksia Suomen suvesta nauttiessaan. Entä mitä sinä haluaisit tietää ympäristöstä, kun harkitset kotisi tai vapaa-asuntosi osatmista? Mikä olisi ketterin tapa tarjota tieto? Voitaisiinko joukkoistamalla täydentää ns. virallista tietoa?”
Valuma-alueet
”Jos lähetän tästä pullopostia, missä asti viestini saatetaan lukea? Toisaalta miten laajalle alueelle jätevedenpuhdistamon ylivuodon vaikutukset saattavat ulottua? Valuma-alueita järvineen, uomaverkostoineen ja maankäyttötietoineen tarvitaan kaikenlaisissa vesistösuunnittelutehtävissä. Paikkatiedot on saatavilla avoimesti erilaisten palveluiden pohjaksi…”
Palaute vesistöjen käyttäjiltä
”Kyselytutkimuksilla saadaan kerättyä kattavasti tietoa viime aikaisesta tyytyväisyydestä vedenkorkeuteen tai –laatuun liittyen, mutta saataisiinko tämän hetken näkemyksiä vielä paremmin selville, jos tarjottaisiin välitön ”peukutus”-mahdollisuus palautteen antamiseen. Esimerkiksi rannan asukkailta voitaisiin kysyä jatkuvasti mielipidettä säännösteltyjen järvien vedenkorkeudesta tai vesistönsä vedenlaadusta. Erityisesti epätyypillisissä tilanteissa voitaisiin muistutellakin vastaamisesta.”

Monialainen ryhmätyö

Kurssilla ratkaistaan vesialaan liittyviä haasteita poikkitieteellisissä tiimeissä, jonka jäsenten osaaminen yhdistyy lopullisessa tuotteessa.

Tietotekniikka

Sovellusten suunnittelu ja toteutus

Geoinformatiikka

Paikkatietoteknologioiden hyödyntäminen

Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesitalouden ja ympäristön asiantuntijuus

Kuva: Riku Lumiaro, Ympäristöhallinnon kuvapankki

Aineistot

Suomen ympäristökeskus tarjoaa runsaasti veteen liittyvää avointa dataa ja tietoa.  Tiedot kattavat niin vesien tilan, seurannan, suojelun kuin niiden kestävän käytön. Avoimista rajapinnoista löytyvät mm.  Oheisista linkeistä voit tutustua joihin aineistoista.

Suomen ympäristökeskusken avoimet rajapinnat pitävät sisällään mm. Valuma-aluejako ja uomaverkosto, Järvien syvyysaineistot, Pohjavesialueet, Corine Land Cover -maanpeiteaineistot, Uimavesidirektiivin mukaiset uimarannat sekä maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet, Tulvariski- ja tulvavaara-alueet, Hydrologiarajapinta,  Järvirajapinta, Meriveden laatutietojen rajapintaPintaveden laatutietojen rajapinta ja Kasviplanktonrajapinta

Työkalupakki

Opiskelijoiden käytössä on useita eri työkaluja.  Mahdollisia sovellusalueita voivat olla esimerkiksi spatiaalinen analyysi,  vaikutusalueanalyysi, spatiaalisen datan visualisointi, kuvatulkinta,  kaukokartoitusaineistot, lisätty todellisuus, tekoäly / koneoppiminen, dronet ja 360-kamerat. Toteutukseen tarjotaan keskeiset ohjelmistot sisältävä virtuaaliympäristö ja palvelimet.

Mentorit

Tiimit saavat mentorointia alan ammattilaisilta, jotka kertovat heidän tavoistaan ratkaista ongelmia. Osa mentoreista on itse ollut mukana voittamassa viime vuosina järjestettyjä avoimia Hackathoneja.

Puhujat ja fasilitaattorit: Tero Dubrovin, Riikka Nousiainen, Mika Vuorio, Mikko Sane (Syke)

Aikataulu

19.1.2018

Otaniemi klo 12-14

Orientoiva luento, Urban Mill

27-28.1.2018

CGI (Pitäjänmäki)

Hackathon viikonloppu

2.2.2018

SYKE klo 9-12

Ratkaisuiden esittely

Yhteyshenkilöt

Geoinformatiikka

Henrik Haggrén, henrik.haggren@aalto.fi
+358 50 4018 876

Satu Räty
satu.raty@aalto.fi
+358 44 5252 728

Tietotekniikka

Vesa Hirvisalo, vesa.hirvisalo@aalto.fi 
+358(50)4433229

Vesi- ja ympäristötekniikka

Harri Koivusalo, harri.koivusalo@aalto.fi
+358 50 5709 864

Ilmoittauminen

Ilmoittaudu kurssille 8.1.2018 mennessä! Mukaan mahtuu 40 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, Suomen Ympäristökeskus tekee annettujen tietojen perusteella karsintaa. Täytä lomake ja hae mukaan!

Jaa tietoa verkostossasi tai kutsu opiskelukaverisi mukaan kurssille.

Kuva: Riku Lumiaro, Ympäristöhallinnon kuvapankki

Lähetettyäsi lomakkeen sinut ohjataan Web-Oodiin.

Uratapahtuma opiskelijoille ja vastavalmistuneille Finlandia-talolla

Hackathon-kurssin ohella CGI toivottaa Aalto Yliopiston opiskelijat tervetulleiksi tutustumaan uramahdollisuuksiin, verkostoitumaan asiantuntijoidemme ja rekrytoivien esimiesten kanssa, kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja ja osallistumaan erilaisiin työpajoihin.

Future Talent -traineeohjelman kautta tarjoamme myös monia lopputyömahdollisuuksia. 

Tutustu ohjelmaan ja ilmoitaudu cgi.fi/future-talent


Warning: Use of undefined constant essb_rs_mailform_code - assumed 'essb_rs_mailform_code' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/fs3/54/karttake/public_html/uusi-2016/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons3/lib/core/resource-snippets/essb_rs_code_mailform.php on line 56

Send this to friend