Räätälöity paikkatietojärjestelmä

Jos valmistuotteet sellaisenaan eivät ole ole paras ratkaisu, voimme räätälöidä paikkatietojärjestelmän tarpeiden mukaan. Tällöin ratkaisun komponentit valitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Voimme yhdistellä esimerkiksi kaupallisia tuotteita avoimen lähdekoodin komponentteihin.

Lähtökohtanamme on aina luoda sekä asiakkaan tarpeisiin että arkkitehtuuriin nähden järkevin kokonaisratkaisu. Lopputuloksena on asiakkaan tavoitteet kustannustehokkaasti täyttävä paikkatietojärjestelmä, joka huomioi asiakkaan vision ja kokonaisarkkitehtuurin kehityksen myös pidemmällä aikavälillä.

Räätälöitykään ratkaisu ei tarkoita sitä, että koko järjestelmä koodataan alusta alkaen. Käytämme mahdollisimman paljon valmiita kaupallisia ja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä valmiita kirjastoja työn tehostamiseksi.

Karttakeskuksen teknologiaosaaminen

Karttakeskuksesta löytyy osaamista valmiista paikkatietotuotteista ja avoimen lähdekoodin paikkatietoratkaisuista. Käyttöliittymäkerroksessa yleisimpiä teknologioita ovat OpenLayers, Leaflet, Esri JavaScript API ja Google Maps API. Palvelukerroksessa käytämme yleisimmin GeoServeriä, ArcGIS Serveriä ja AGOL:ia. Tietokantakerroksessa yleisimmin käyttämiämme teknologioita ovat PostgreSQL, MS SQL Server ja Oracle.

Paikkatietoteknologioiden osaamisen lisäksi Karttakeskuksesta löytyy osaamista myös yleisistä IT-teknologioista. Olemme toteuttaneet mm. web-pohjaisia ratkaisuja, työpöytäratkaisuja ja responsiivisia mobiilipalveluita. Lisäksi käytämme yleisesti Javaa ja Microsoftin tuotteita. Tuotannon pääteknologioita Karttakeskuksessa ovat Java, .NET ja Node.js.

Hybridiratkaisu tuo eri lähestymistapojen parhaita puolia

Toimitettava paikkatietojärjestelmä voi hyvin olla myös hybridiratkaisu, joka sisältää sekä valmistuotteita että avoimen lähdekoodin komponentteja ratkaisun arkkitehtuurin eri tasoilla. Asiakkaan palvelimilta pyörivän paikkatietoratkaisun lisäksi ratkaisut voidaan toteuttaa myös pilvipalveluna.

Palvelumuotoilu osana paikkatietojärjestelmää

Palvelumuotoilu ei tarkoita pelkästään käytettävyyssuunnittelua. Palvelumuotoilulla pyritään koko palvelun käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. Oli kyse sitten kuluttajille tarjotusta palvelusta tai yrityksen omien työntekijöiden käyttämästä ratkaisusta, voidaan palvelumuotoilun avulla mm. edistää käyttöönottoa tai säästää rahaa. Voimme Karttakeskuksessa hyödyntää emokonsernimme Affecton palvelumuotoiluosaamista toimituksissamme.

Paikkatietojärjestelmän valinta