Aineistopalvelut

Koostamme asiakkaillemme räätälöityjä aineistopaketteja yksilöllisiin tarpeisiin. Avointen aineistojen osaamisen pohjalta voimme tarjota vinkkejä siitä, miten asiakkaiden omia aineistoja voisi rikastuttaa uusilla tietosisällöillä. Yhdistelemällä itse tuottamiamme ja kolmansien osapuolten tarjoamia avoimia tai maksullisia aineistoja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen kokonaisuuden olemassa olevasta aineistotarjonnasta.

Aineistojen yhdistäminen

Voimme tarvittaessa yhdistää muualta saatavia aineistoja yrityksen omaan dataan. Yleensä pohjalle kannattaakin ottaa yrityksen oma data, kuten esimerkiksi kerätty asiakasdata, jota sitten rikastetaan avoimella tai maksullisella datalla.

Kustomoidut kartat

Tarvittaessa kartta on mahdollista kustomoida esimerkiksi yrityksen internet-sivuilla esittämistä varten. Näin kartalla voidaan esittää vain olennaista tietoa ja samalla sen värimaailma voidaan muokata sopimaan paremmin yrityksen omaan värimaailmaan.

Viisi huomioita avoimia aineistoja hyödynnettäessä