Paikkatiedon ulkoistuspalvelut

Ulkoistamalla paikkatietoon liittyviä toimintoja pääset hyötymään viimeisimmästä ja laaja-alaisesta paikkatietoalan osaamisesta sekä Suomen suurimman paikkatietoon keskittyneen yrityksen tarvittaessa nopeasti skaalautuvasta kapasiteetista. Ulkoistamalla paikkatietotoimintaa voit myös minimoida oman organisaatiosi paikkatietoon liittyvät henkilöstöriskit. Ulkoistuspalvelut voivat sisältää mm. aineiston keruuta ja ylläpitoa, aineiston jakelua, laadunhallintaa, viestintää ja koulutusta.

Toimitettavan palvelun sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin. Ulkoistuspalvelu voi sisältää mm. datan keruuta ja ylläpitoa, aineiston jakelua ja laadunhallintaa, tietopalveluita, viestintää ja koulutusta.

Viisi huomioita avoimia aineistoja hyödynnettäessä